Katharernes gral
 
 
I Påskedagene mærker jeg altid, udover Jesus-livet, katharernes lys. Og jeg mærker en direkte sammenhæng.
 
Det pudsige er, at en lille inderkreds omkring Jesus i det liv bragte gralens lys med sig til England, heriblandt var der en kvinde, som bar Jesus barn (en dreng). Dette er ikke den gængse teori om magdalene. Jeg mærker istedet en kvindelig mester (Solara), som er forblevet skjult i historien. Som jeg oplever det, mødte hende og Jesus først hinanden kort før korsfæstelsen. Der var straks en sjælsgenkendelse, og de forstod, at de havde en fælles opgave i at åbne en portal til kristus-impulsen og få den ankret i den rette balance mellem det hellige feminine og maskuline.
 
I Påsken i år (2021) fik jeg et indblik i, at denne kvinde efter mange år i Glastonbury drog til Frankrig og tilbragte de sidste år af sit liv dybt inde i Pyrenæerne, hvor hun fortsatte med at ankre den feminine del af kristus-lyset.
 
Jeg mærker her en direkte parellel til Katharernes Gral, og den kristus-impuls som katharerne byggede videre på. Det er en impuls, som var radikalt anerledes fra den impuls, religionerne blev bygget på. Noget tyder på, at visse kræfter har forsøgt at forvrænge den oprindelige impuls.
 
Som jeg mærker det, gemte katharerne på en viden og nogle energier, som var udgået af det rene kærlighedslys,. Og det er den gral, som en lille kreds af katharer og tempelriddere i nattens muld og mørke fik smuglet væk fra Montsegur, under inkvisitionens næse i 1244 og bragt til England. Som jeg så det i forbindelse med vores gralsrejse til Montsegur i 2018, var det en kathar-kvinde, der bar gralsenergien i sin aura i det liv. Det var en dybt hemmelig og velkoordineret flugt. Under den senere gralsrejse til England i 2019 oplevede vi yderligere, at denne kvinde var ankommet til et tempelridder-hovedsæde i ved stencirklen i Avebury. 
 
GRalsenergien fra Montsegur handlede i høj grad om glæde og værdighed; at anerkende hvem vi er og hvorfor vi er her. Der ligger stor lethed og ligeværdighed i denne energi. Vi oplevede bl.a., hvordan katharerne havde levet under en guldalder ved Montsegur - i glæde, lethed og harmoni med naturen, og hvordan der var fuldstændig ligeværdighed mellem riddere, adelige, almindelige borgere, soldater, kathar-præsterne, mm. Det var smukt at se. Der var forståelse for at hver sjæl sin egen plads, opgave og formål, som skulle æres og anerkendes, og at hver var lige værdsat og elsket af Guddommen. 
 
Der findes mange legender om den hellige gral. Dog er der ikke enighed om, hvad denne gral består af. Nogle tror på gralen som en blodlinje, andre som et bæger. Nogle ser gralen som en hellig viden om den udviklings-vej, vi må gå for at fuldende vores udvikling af kærlighed og visdom. Andre mener, at gralen består af dokumenter, der indeholder en hemmelighed fra Jesu’ tid, som kan få religionernes fundament til at bryde sammen. Det ene udelukker ikke det andet.
 
Mon ikke gralens hemmelighed kunne handle om, at vi ALLE er guds børn, og Gudsriget er tilgængeligt for alle - indeni os selv. Jesus var ikke en enbåren søn, men en højt udviklet sjæl og menneske, der fik et barn. Jeg fornemmer, at mange har værnet om denne blodlinje. MEN det vigtige er netop IKKE blodlinjen, men de kosmiske sandheder, som Jesus og andre mestre underviste i, og den kærlighedsvibration som de ankrede på Jorden.
 
Gralens hemmelighed består i, at Jesus var en af mange mestre, der igennem adskellige liv havde udviklet sig i kærlighed, visdom og moral, og derfor var i stand til at bære kristus-bevidstheden (ubetinget kærlighed) i en fysisk inkarnation. Han var ikke mere eller mindre, end hvad andre sjæle på Jorden er eller bliver, efterhånden som de udvikler sig.
Han var et menneske med kosmisk bevidsthed, som underviste i, at udviklingsvejen på Jorden går - via reinkarnation - gennem kærlighed, forståelse og tilgivelse, og at vi selv er herre over egen skæbne.
 
I mine øjne er katharernes gral en videreførsel af den viden og af kristus-impulsen. Det er en indre energi-skabelon og en bevidsthedstilstand af ubetinget kærlighed, der bevares og vogtes, indtil menneskeheden som helhed er klar til at udleve den indefra.
 
Den energi, der ligger i katharernes gral er så ren og højfrekvent, at den skaber en direkte adgang til den indre gudskraft. Det er en frekvens som kan åbne portaler, og derfor skal vogtes indtil mennesker er klar til at bruge den i næstekærlighedens navn. Det er samtidig en energiskabelon, som er med til at holde porten åben til de højere verdner. Indtil menneskeheden er klar til at træde igennem.
 
~ Mette Holland