Gralsrejserne

I Påsken 2017 deltog jeg for første gang på gralsrejse til England. Den rejse vækkede en masse hukommelse indeni, ikke mindst omkring Arthur-legenden, Katharerne, og Missionen om ankring af Kristus-impulsen (omkring Jesus/Sananda). 

I starten var det indre fornemmelser, der vågnede. Detaljerne er først kommet på senere. Og kun lidt af gangen. Det førte til en serie af gralsrejser.

Montsegur var det første sted, der kaldte - og i 2018 påbegyndte så den nuværende serie af gralsrejser. Den har indtil videre ført os til Montsegur, Montserrat (2019), England (2019) og Egypten (2020). Temaerne på alle rejserne har centreret sig om Atlantis, stjerneenergier, Arthur/Merlin legenden, Katharernes Gral, templeriddernes og Jesus' mission. Stederne vi har besøgt har alle haft energetiske spor liggende, der relaterede til disse temaer. Det virker til at vi er igang med at samle, balancere og fuldt ud integrere erfaringerne fra disse gyldne højdepunkter i Jorden historie. Samtidig arbejdes der på hver rejse med temaet omkring lys/mørke samt balancering af - og kærligheden imellem - det hellige feminine og maskuline. Det føles som om vi afslutter et bevidsthedsprojekt, som blev igangsat i det kosmiske Atlantis. Omkring det Runde Bord. Et arbejde på at skabe syntese imellem mange forskellige galaktiske energier. Noget skal samles, integreres og afsluttes, så næste kapitel i Jordens udvikling kan påbegyndes. Det føles som en bro fra det gamle paradigme til det nye næstekærligheds (kristus)-paradigme, der skal færdigbygges. 

Pga Coronaen blev nogle af 2020/2021 rejserne aflyst/udsat.

Som status er nu mærker vi, at der er yderligere tre rejser i vente, og at finalen bliver i Skotland. Forhåbentligt i 2022. Disse sidste rejser bliver i en mindre kreds, med sjælevenner som er trænet til at arbejde sammen på en bestemt måde. Herefter fornemmer jeg, at der åbnes for en ny serie af rejser med et nyt energetisk fokus. Tiden må vise, hvordan og hvorledes. 

Her på siden lægger der fortællinger fra de forskellige rejser. Og fremadrettet. De lægges på hjemmesiden her og på facebook Cathari v/Mette Holland. Derudover kan den persolige gralshistorie følges i bogen Gralens Lys, som udkom i 2019 efter England rejsen. 

Det er mit håb at disse skriv kan bidrage til at vække andres indre sjælshukommelse og gralskoder fra deres rejse igennem de galaktiske og jordiske liv.

KH Mette