Verdenstjeneste og modkraft

Verdenstjeneste og modkræfter

Dharma er et indisk udtryk for vores livsformål - eller livsmissioner. På et tidspunkt i udviklingen, kommer vi til et punkt, hvor vi har balanceret det meste af vores karma, livslektioner.

Alligevel kan vi vælge at inkarnere på Jorden, eller andetsteds, for at hjælpe med at løfte i lys og bevidsthed. Vi siger altså JA til en opgave og bærer et ansvar (efter evne).

Det tydeligste eksempel på Jorden er Jesus. Hans korsfæstelse var IKKE karma, men en verdenstjeneste-opgave. Han havde ikke mere karma at balancere - han var allerede et eksempel på det fuldkomne menneske i Guds billede, med perfekt balance mellem sin feminine og maskuline pol, sin intelligens og følelse. Han var allerede 100% næstekærlig.

Hvorfor blev han så korsfæstet? Det gjorde han, fordi han havde sagt JA til at inkarnere for at hjælpe. Han bragte så stort LYS og kærlighedsbevidsthed, at Jordens bane blev vendt fra nedadgående i mørket til opadgående i lyset. Et radikalt skifte. Han åbnede og ankrede en portal for at Guds kærlighed kunne begynde at strømme ind i Jordens felt.

Han blev korsfæstet fordi Mørket for alt i verden ønskede at STOPPE ham. Hvilket selvfølgelig var en umulighed. Det var Jordklodevæsnet og Guds Vilje, at Lyset nu skulle tage have indpas på Jorden og i menneskeheden. Mørkets era begyndte da at rinde ud.

Når en sjæl inkarnerer som en spydspids for at bringe nyt lys og ny viden, som skal føre til forandringer i verden, så opstår der MODKRAFT fra det etablerede system. Fra dem som sidder på magten, og som for alt i verden ønsker at bevare denne Magt og bevare den eksisterende verdensorden.

Samme princip - i mindre grad - gælder for mange lysarbejdere. Når vores lys og viden FOR ALVOR begynder at true den eksisterende orden og forståelse, så opstår der ofte modstand fra vor tids farisæere og skriftkloge. Det er del af den risiko, vi accepterer, når vi inkarnerer på en planet som Jorden. Der VIL med stor sandsynlighed blive kastet mudder på os. I hvert fald en gang imellem. Og der vil være TÅGET.

Vores karma og dharma handler i den forbindelse ikke om, HVAD der hænder os (mudder og tåge er uundgåeligt...), men HVORDAN VI vælger at respondere. OM vi har modet til at forblive tro imod os selv, og blot skrue endnu mere op for vores LYS og indre sandhed.

~ Mette Holland