ALT ER SÅRE GODT: Corona set i lyset af Jordens opstigning

Meget er igennem årene blevet forudsagt om, hvordan vores verden kommer til at se ud i den ny gyldne tidsalder.

Blandt andet skrev Martinus om et samfund uden penge, men hvor alle har behagelig levestandard og byder ind med de sjælsgaver, vi hver især har med os.

Mange andre har desuden forudsagt, at vi bliver langt færre beboere på planeten, end vi er nu. Fordi alt bringes tilbage til balance, inkl. økosystemet og vores måde at leve harmonisk med alt liv på planeten

Der er de sidste mange år givet dispensation fra Det Spirituelle Hierarki i forhold til hvor mange sjæle, der kan inkarnere på Jorden. Dette blev gjort, fordi der pt er umådelig gunstige muligheder for acceleret sjælsudvikling her på planeten.

Jorden er ikke uden grund kaldt den hårdeste 3D skole i Universet - med tilsvarende udviklingspotentiale.

Sjælene (de modige af dem) står i kø for at komme herned og være med i disse spændende tider.

Men samtidig har det hele tiden været kendt, at på et tidspunkt vil antallet af inkarnerede sjæle begynde at regulere sig.
Mange kaldes tilbage til deres hjemplaneter, hjemdimensioner eller til andre steder i universet, hvor de kan udvikle sig videre i et lys/mørke paradigme, såfremt de fortsat har brug for erfaringerne fra Kundskabens Træ.

Jorden - til gengæld - løfter sig i rekordfart mod Lyset og næstekærligheden - og kalder i samarbejde med Sol-logos de indstrømninger ind, der er nødvendige for, at dette kan finde sted.

Alt, vi ser, udfolde sig i verden lige nu - er del af den plan. Også derfor at mange lyssjæle er inkarneret for at være de antenner, der opfanger og ankrer impulserne i den fysiske virkelighed. For at Jordens opstigning kan ske så stabilt som muligt.

Vi kan alle regne ud, at for den ny og kærlige verdensorden skal udfolde sig, må der kommer forandring i tingenes nuværende tilstand. Det giver uro, tumult og frygt.

Men det er som det skal være. Det er proces, der er styret fra et højt, alkærligt og alviist Forsyn. Hånden holdes kærligt under alle sjæle. På et sjælsplan ved vi heldigvis alle, at vi kan have tillid til processen.

Så det er lige nu, at der er brug for, at vi alle skruer helt op for det indre fyrtårn. Strål tillid og kærlighed ud.

Vi er også inkarneret for at berolige og oplyse om, hvad der er op og ned. Og forsikre folk om, at alt er såre godt. Selv når katastroferne rammer.

Ingen kender den præcise tidshorisont for den omstilling, som er nødt til at ske...
Men det er forudsagt, at vi i årene fra ca. 1970-2040 vil se flere omvæltninger end i planetens forudgående 4 milliarder år (eller hvor gammel hun nu er....).

Så vi står altså midt i det lige nu. Umiddelbart kan jeg kun fornemme, at Corona er en hjælp i omstillingen. På flere planer end vi pt aner. Den viser i hvert fald, hvor hurtigt landene kan omstille sig, når de ønsker det.............

Martinus sagde engang, at de to verdenskrige rensede godt ud i menneskehedens karma, men at der fortsat vil komme kriser, der bliver så store, at alle lande bliver nødt til at samarbejde for at finde en løsning. Måske er Corona en forberedelse til det, som i sidste ende kommer til at bringe Jordens folk sammen som ET FOLK....

Starten på en ny himmel og en ny jord <3

Og det er GODT. Det er allerede skrevet - og det vil udfolde ligegyldigt, hvor meget mennesker hopper og danser, eller står på hovedet for at forhindre det.

Alligevel bløder mit hjerte for alle, der er bange lige nu - for deres helbred eller familier, eller for de konsekvenser der evt kan komme ifht jobsituation og verdensøkonomi.

I morgen fredag d. 13/3 kl. 13.13 er vi mange, der sætter os i en fjern-meditation og sender kærligt, beroligende healing og lys ud i fællesfeltet. Se opslag herinde på siden. Alle er velkommen.

Vi beder for, at alle mennesker må finde indre sjælsstyrke, ro og godt mod til at komme bedst muligt igennem Jordens transformation.

Vi beder til, at alle mærker TILLID - tillid til Gud, tillid til Planen for Jorden, og tillid til at planen for hver enkelt sjæls liv er på plads - og at den er fuldstændig alkærlig og alviis - uanset omstændighederne i det ydre.

Vi beder om Guds Vilje Ske.

KH fra Mette - jeg slutter lige med et af mine yndlingscitater 

Martinus:

"Ethvert væsens livsstruktur eller skæbne er således under en enestående, altomfattende kontrol. Det er ikke så mærkeligt, at verdensgenløseren Kristus kunne sige, at endog vore hovedhår er talte. Der ligger ikke nogen som helst overdrivelse heri. Og vi kan her føje til, at hvert eneste lille sandskorn ved havets bred er under samme guddommelige kontrol og kan aldrig nogen sinde komme ud af denne. Hvis blot et lille støvfnug kunne lægge sig tilfældigt, ville hele verdensaltet være af lave,..." Livets bog, bind 7, stk 2452.