DET STØRRE PERSPEKTIV I DENNE OVERGANGSTID

Der sker meget på de indre planer lige for tiden - ligesom om linierne mellem lys og mørke er trukket op, og gør sig klar til en slags End Game... :). I virkeligheden er det en større syntese, som er ved at finde sted....

Derfor tænkte jeg, at et skriv om det større perspektiv ifht udviklingen på Jorden er på sin plads.... Jeg håber, det kan give håb, forståelse og tillid til, at alt er som det skal være....

Martinus så det jo allerede for 100 år, da han fik sin kosmisk bevidsthed.... og beskrev igennem sine symboler

Vi er alle evige og uendelige væsner.
Lys og mørke er lige nødvendige dele for at opleve og forny liv og bevidsthed. Der er brug for begge, og der er ingen DOM over disse polariteter. Alt er indeholdt i Guddommen, som ER kærlighed.

Mørket sammentrækker energi og skaber betingelserne for fysisk livsoplevelse. Mørket adskiller, så vi kan lære og spise af kundskabens træ.

Lys er udvidende energi, som vikler os ud af materien, når vi selv ønsker det, er klar til det, og har gjort de nødvendige erfaringer, som mørket kunne give os. Lyset trækker os hjem til oplevelsen af enhed med altet.

Lige nu står vi i en overgangstid på Jorden. En ny verdenskultur i lys, frihed og næstekærlighed skal fødes i os og på Jorden. Og en gammel kultur, som repræsenterede mørke og adskillelse er ved at blive opløst. Fordi Jordkloden er igang med sin opstigning i lyset.

Som mennesker på Jorden har vi en rolle i at være antenner for de nye indstrømninger af lys og ankre dem på Jorden. Vi opfanger lyset og integrerer det i den fysiske krop. På den måde er vi med til at bringe lys og bevidsthed ind i stoffet/materien.

Når vi bærer vores lys og kærlighed, OG udtrykker denne igennem en fysisk krop, kaldes det at have kristus-bevidsthed. Det var denne bevidsthed mestrene bl.a. har vist os eksempler på i de inkarnationer, de har taget - som Jesus, Buddha, Krishna, og mange andre kendte og ukendte genier igennem Jordens historie.

Alle mennesker på Jorden repræsenterer forskellige trin på udviklingsstigen. Nogle står øverst, andre står længere nede. Nogle står mere i lys, andre stadig i mørke. Men det er ikke vigtigt. For vi har forskellige roller og opgaver, alt efter hvor vi er på vores individuelle vej. Hver især udfylder vi vores del af planen.

....og selv hvis vi IKKE gør, er det helt okay! Vi er alle holdt af kærligheden, selv når vi glemmer, at vi er det. Vi lever alle i Guddommens organisme og er del af den højeste Vijle, selv når vi føler os allermest adskilt fra enheden.

Alle kommer vi fra Kilden, og ALLE vender vi tilbage dertil, når vi er færdige med vores rejse i dette spiralkredsløb, når vi har gjort de erfaringer, vi skulle..... Det handler om selve rejsen, oplevelsen af livet, og ikke slutresultatet som sådan.....

Livet er nemlig evigt og uendeligt. Når vi igen engang oplever os som ET med ALT, vil vi nemlig efter en rum "tid" længes efter at forny livet igen, og så begynder et nyt og højere spiralkredsløb. Det slutter aldrig :).

Det er sagt, at Jorden er en hård skole. Men også en af de mest berigende. Derfor står sjæle (de modige) i kø for at komme herned, for at være med i transformationen, og for at udvikle bevidsthed og næstekærlighed. Fordi Jorden er en nøgle til at skabe balance - i os selv - imellem vores indre feminine og maskuline sider, samt mellem hoved og hjertet. Denne balance danner grundlaget for udvikling af kosmisk bevidsthed.

Selvom vi synes, det kan være udfordrende her på Jorden, skal vi huske at anerkende os selv - vores mod og indsats i transformationen af mørke til lys. I os selv og i den kollektive bevidsthed. Det gør en forskel, at vi er her. Vi bringer lys ind i mørket. Vi er hjælpere til fødslen af en langt lysere og kærligere virkelighed her på Jorden.

Håbet, glæden, sandheden og kærligheden lever inde i os og vil med langsomme, sikre skridt blomstre på Jorden igennem alle hjerter. Når vi er klar, når menneskeheden som helhed er klar....

SUMMA SUMARUM: Det skal nok gå! :) <3

Jo mere vi kan være i tillid, "Keeping our minds steady in the Light," som Djwhal Kuhl har udtrykt det, jo mere behagelig bliver vores oplevelse af overgangen.

Kig op og se at alt er nyt! <3

Tak for jer, og tak fordi I følger med her på siden <3

KH Mette