Serapis Bey, også kaldet ægypteren, er mester på 4. stråle, som er strålen for renhed, harmoni, kunst og ascension. Han holder den hvide ascension flamme for menneskeheden sammen med hans team i sit æteriske tilholdssted v/Luxor i Ægypten og inde i Agartha, Indre Jord. Herfra hjælper de alle mennesker på Jorden med at betræde indvielsesvejen og udvikle lys og renhed i tanke, ord og handling, samt udvikle næstekærlighed og kristusbevidsthed. Teosofien fortæller, at han i tidligere liv bl.a. inkarnerede som Aknaton, Leonidas (konge af Sparta) og avatarpræst under Atlantis og det gamle Ægypten. Kald på ham til at støtte dig på den indre vej, og bed evt i meditation om at sidde i hans ascension seat i Indre Jord. Dette hjælper os med at opbygge lys/kærlighed, samt integrere de lektier, vi lærer på vejen, så vi kan udleve vores lys og næstekærlighed i det daglige liv. Selvsagt vil alle kunstnere, som søger at bringe himlen til Jorden, også kunne finde inspiration ved at kontakte denne mester og hans team.