Sirius Gateway - Frihedens Stjerne

Den første uge i juli træder indflydelsen fra Sirius, vores spirituelle Sol - Solen bag Solen - stærkt igennem.

Dette kan hjælpe os på afgørende måder, bl.a. til at få opløst gammel karma og gamle tidslinjer, som vi ikke længere har brug for.

Hvis I har deltaget på en af mine workshops om stjerneenergier, ved I, at jeg er begejstret for energierne fra Sirius, som indeholder et stærkt element af 2. stråle kærlighed/visdom.

Sirius hjælper med at frigøre os fra slør og illusioner ved at løfte vores bevidsthed og bringe højere sandhed, forståelse, inspiration og visdom igennem. Friheden til at se, anerkende og være vores SANDE selv.

Siden tidernes morgen er udviklingen på Jorden blevet guidet fra Sirius B (den opstegne del af Sirius). Her findes The Great White Lodge, som sender instrukser til det spirituelle hierarki for Jorden, ledet af vores planetariske logos, Sanat Kumara (i Shamballa).

Sirius, Sanat Kumara, ærkeenglene og mestrene, holder på den måde frihedens, sandhedens og kærlighedens flamme for Jorden, indtil menneskeheden selv er klar til at tage ansvar for at skabe i fred og kærlighed.

Kristus-energien er stærk omkring Sirius B. Udviklingen af kristus-bevidsthed handler om at bringe lys, bevidsthed, og ubetinget kærlighed ind i materien; at guddommeliggøre stoffet. Det er det, vi arbejder på her på Jorden: at kunne bære og udtrykke Sjælens lys og kærlighed igennem en fysisk krop; og derved gøre Jorden til en planet for næstekærlighed, fred, og samarbejde. Og ikke mindst opleve Sjælens glæde ved livet i en fysisk dimension.

JA; Tænk engang; Det er faktisk en gave at være inkarneret på Jorden i disse spændende tider ;) <3

Sirius kan altså hjælpe os til at værdsætte livet på Jorden. De hjælper med at ankre sjælen i det fysiske, og de guider os i forhold til vores ascension og den overordnede plan for, hvad vores sjæl ønsker at opleve og udtrykke i dette univers...

Udover Sirius modtager vi hjælp fra mange andre opstegne stjernesystemer, hvoraf de mest kendte er Plejaderne, Arcturus og Orion.

Som jeg fornemmer det, er det på en af de hellige planeter omkring Sirius B, at det intergalaktiske råd samles og efter behov sender de kosmiske strømninger til Jorden, der er brug for og som vi er klar til at modtage.

Denne planet kalder jeg den violette planet pga det store amethyst tempel, hvor jeg oplever, at rådet samles (med Ashtar som ordfører :).

Herfra sendes jævnligt bølger af violet og lilla flamme energi til Jorden, også kaldet friheden og tilgivelsens flamme, fordi den hjælper os med at transformere mørke til lys, kærlighed og visdom, når vi har lært det, vi skulle/ønskede af oplevelserne i mørket.

Ligeledes sendes der bølger af kristus-energi og energien fra Syntesens Avatar, som indeholder en syntese af alle flammerne, samt de højeste og smukkeste energier, som vi har til rådighed i dette univers.

Så kald endelig Sirius B energien ind i disse dage. Indstrømningen er stærkest mellem d. 3 og 7 juli. Det er nok heller ikke tilfældigt, at USA's uafhængigsdag faldt i denne periode, d. 4 juli :).

Lad energien fra Sirius arbejde i os og hjælpe os til at slippe alle gamle tidslinjer og blokeringer, som vi er klar til at tilgive og slippe. Må energien hjælpe os til at gennemskue illusionernes verden, sådan at frihedens, sandhedens, tilgivelsens, fredens og kærlighedens ånd kan indfinde sig i os alle.

May Peace, Freedom, Kindness, and Truth Prevail on Earth!
May Joy and Love Awaken in all Hearts!
And So It Is Written.

KH Mette

Næste stærke Sirius indstrømning kommer allerede via LionsGate, som åbner sidst i juli. Energien er på sit højeste d. 8/8