Atlantis og omkodninger

Kære alle, der har fulgt England rejsen i ånden. Der er så meget at dele, at jeg de følgende dage vil ligge små historier ud hist og pist.... ikke nødvendigvis kronologisk 💖

Men først vil jeg dele et skriv, som jeg lagde op idag inde i gralsgruppen - fordi l som rejste med i ånden muligvis også er med i processerne. Advarsel: det er et langt skriv! Og ikke for sarte sjæle 😂 - det afstedkommer af, at vi mærkede store modkræfter på rejsen, og jeg var nødt til at adressere emnet lys/mørke en del, samt italesætte en ældgammel uenighed om, hvorvidt der skal være fri vilje og frihed på Jorden!

SPOILER ALERT: Det skal der selvfølgelig! 😂🙏

Læs med, hvis du har tid og lyst 💖

-------------

Omkodning og træthed ovenpå rejsen - ET LANGT SKRIV.........

Det er kommet mig for øre, at enkelte af jer føler voldsom træthed ovenpå rejsen :).

Det er jo ganske naturligt ovenpå sådan en rejse, hvor processerne arbejder så dybt, og arbejdet gør en forskel på mange planer.

Jeg fornemmer det som selve omkodningen, der er i fuld gang. Selvom vi fik lukket flængen, så er omkodningerne til den fulde fri vilje i gang i hver af os. Før og under rejsen, kiggede jeg ind i dette med hjælp fra blandt andet Robert og Rikke, hver især, og jeg vil gerne dele lidt af det med jer nu.

På rejsen var det vigtigt, at vi holdt lyset højt. Jeg vidste, jeg på rejsen skulle berøre emnet med lys og mørke, og hvordan mange lysarbejdere igennem tiderne har været for naive i deres forståelse af, hvordan mørket har arbejdet/påvirket i det skjulte.

Det er skelneevnen, der har manglet, overfor især de kræfter som ønsker at holde fast i det gamle paradigme, og som frygter det skift som skal ske. Og samtidig følte jeg, at det skulle kommunikeres diplomatisk, sobert og uden at skabe frygt og paranoia, med forståelse for at alt er såre godt, at lys/mørke kontrasten er nødvendig for skabelse og fornyelse af liv, og at der er tale om forskellige roller, sjælene har spillet.

MEN også påpege at nogle sjæle under den fri vilje valgte at træde ind i nogle afsporinger af mørket, der ikke var forudset (eller som sådan ikke var nødvendige, udover at muligheden for at gøre det skulle være til stede, ellers er der jo ikke tale om fri vilje! Martinus kaldte det, at have den fri vilje til at gå imod Guds Vilje, hvis det er det, man ønsker.) Det hører derfor under Guds Vilje, at man i en del af kredsløbet, kan GÅ IMOD Guds Vilje..... Hvis det giver mening? Haha!

Da det gik galt i Atlantis i sin tid, var det som om der blev lagt mørke kodninger ind i mange os. Kodninger, der skulle stimulere vores svage sider, vores akilleshæle, så mørket kunne spænde ben og evt bruge os, uden vi var bevidst om det. På forskellig vis.

Akilleshælene var især dengang:

MISUNDELSE og/eller JALOUSI over andres evner,

ØNSKE om PERSONLIG ANERKENDELSE/SÆRSTATUS/MERE INDFLYDELSE,

ØNSKE om stærk romantisk KÆRLIGHED (Twinflame connection)

BEGÆR/FRISTELSE ind i HARA-centeret....

MEN en akilleshæl kunne også være BLIND TILLID, uden brug af SKELNEEVNEN (være for GODTROENDE/ALTFAVNENDE).

Det er følelsen af, at der blev "sat" mindst en person på hver af os, til at aktivere akilleshælen (det virker på et ubevidst plan).

Som nævnt oplevede jeg, at det var en mørk magiker, der fik adgang til mig, men der var også andre, der blev sat ind for at lede på afveje eller spænde ben (igen, de gør det ganske ubevidst og tror selv, at de hjælper og arbejder i og for lys).

Og jeg oplevede mange fra vores tempel, der blev fanget ind på MISUNDELSE, ØNSKE om MERE MAGT/INDFLYDELSE, eller FRISTET ind i de lavere HARA-begær.

De fleste af os var for godtroende! Vi troede, alle ønskede det bedste for Jorden!

Det er som om, at nogle fik en virus lagt ind, så de ubevidst kom til at tjene Mørket (kontrol og magt), selvom de troede, de arbejdede for og stod for Lyset. Denne kode især er under omkodning!! Rikke har set det som små lystråde, der har lagt sig rundt om virussen, og som ligeså stille får omdirigeret/omkodet/frisat den. Dette vil fortsætte en tid endnu, og kan sikkert give en del træthed. Igen, det sker ubevidst i os og vil frigive helt nye ressourcer.

For andre var det en chip, der blev sat i nakken på os. Den chip har tråde ind i os, som kunne lukke ned for vores evner, samt dræne lys og livskraft, hvis og når vi begyndte at stå i vores lys, tage vores kraft tilbage og begyndte at gøre en reel og positiv forskel for verden - for når vi står i vores lys bliver vi samtidig en trussel for det gamle paradigme.

Jeg har ofte sagt til lysarbejdere, der mærker mange modkræfter: "SE DET SOM EN KOMPLIMENT. DET ER FORDI DIT ARBEJDE ER BEGYNDT AT GØRE EN REEL FORSKEL. Det er ikke altid bare "dårlig karma", som mange har en tendens til at tro. Det kan være en INDVIELSE. EN MULIGHED FOR AT VISE, AT VI STÅR SOLIDT FAST I LYS OG KÆRLIGHED, NÅR STORMEN RASER."

Når man kommer til Jorden for at ankre et nyt paradigme, en ny kærlighedsbevidsthed, ja, så må man forvente en vis modstand. Sådan er det bare. Vi er trænet til det. Det er også derfor, det er sagt, at kun de modigste sjæle kommer til Jorden.

Disse kontrollerende tråde har vi længe været igang med at gennemskue og kappe. Og som jeg ser det, har denne tur været en afslutning på den proces for mange af os. Og vil efterfølgende føles som en kæmpe lettelse og frisættelse.

For andre skal trådene muligvis fortsat genneskues/belyses, og så skal der HANDLES på det. Der skal siges TIL og FRA.

Det giver selvfølgelig også en træthed, for nu skal vi finde vores ben i den sande frie vilje - og hvad vi hver især ønsker for vores liv. Vi skal turde claime det og turde handle på det. Vi skal turde give udtryk for vores sande behov, og vi skal muligvis turde skille de mennesker fra, som vi inderst inde mærker ikke er gode for os. Og vi skal turde indtage vores sande PLADS!

Vi skal lære at finde hjem i os selv, og turde stole på vores egen indre vejledning (og ikke hvad andre siger og mener, hverken lægmænd eller diverse clairvoyante, som kun kan se til det bevidsthedsniveau, de selv er nået til. Alt andet er projektioner eller astrale forvrængninger, og det kan vi ikke bruge til noget. Derfor: Find ind til egen sandhed, den indre vished, og tag kun det ind, som ræsonnerer med denne).

Clairvoyance og psykiske evner er en rest fra Atlantis, som nu er ved at finde ind i et højere udtryk: Den indre vished / intuition / forståelse fra the Higher Mind (som inkluderer hjertet og ubetinget kærlighed!) / kosmisk bevidsthed: højeste forståelse af livslovene og de kosmiske principper, der ligger bag al livsoplevelse......

- SÅ hvis I mærker et skift i jeres måde at sanse på, så vid at det er ganske godt og præcis, som det skal være. Bliv heller ikke forskrækket hvis I for en tid føler jer "lukket ned" - det som lukkes ned, er blot ved at blive opgraderet til et højere og bedre udtryk!

For de som ubevidst fik den virus, der handlede om at forstyrre andre og spænde ben (modarbejde den frie vilje), er mekanismen en anden. De skal lære at frisætte i kærlighed og ønske dem det bedste, undlade at dømme og ville bestemme hvilken vej, andre skal tage. For kun hver enkelt sjæl ved bedst og kender den overordnede plan for sin cyklus.

VI KAN ALDRIG DØMME ANDRE. DET HAR VI GANSKE ENKELT IKKE DET STORE OVERBLIK TIL.

Det kan være hårdt at se sin egen skygge, hvad enten den har været mindreværd, mereværd, fordømmelse, opgivenhed, selvbebrejdelse og sabotage eller misundelse og en overvurdering af egne evner/vigtighed. Husk selvkærlighed og medfølelse i processen. Vi har alle været del af spillet. Det ene er ikke værre end det andet..... Nogle har været jaget vildt, og andre har været jægerne. Det giver selvfølgelig forskelligheden i de oplevelser, vi har og de blokeringer, vi hver især healer.... OGSÅ DERFOR ER DET UMULIGT AT DØMME ANDRES PROCES. For vores processer og mekanismer er ikke ens! Og husk at når vi bevidstgør det og healer det i os selv, kommer det helheden til gavn. Så bare klø på, og brug de gralsenergier, vi ankrede til jeres healing. Supergralen!

Den slags kontrollerende kodninger, uanset hvordan de har virket i os, har ikke længere noget at gøre her på Jorden, og er en voldsom overtrædelse af netop den fri vilje. Men disse kræfter kæmper for at bevare kontrollen - det er dødskramperne. Det er derfor, at vi mærkede så store modkræfter på Turen, FORDI ARBEJDET VAR VIGTIGT OG GJORDE EN SIGNIFIKANT FORSKEL. Vi er en gruppe med MANGE STÆRKE SJÆLE trænet til at holde et STÆRKT lysfelt, og derfor kunne modkræfterne heller ikke stoppe os eller gøre noget (selvom de forsøgte). På mange måder var det bare gamle spøgelser, som vi skulle i kontakt med for at se og tilgive os selv og andre.

Husk derfor medfølelsen med disse kræfter. De arbejder i og for frygt. Det er bare kontrasten. Det ubehagelige gode. Et paradigme som vi alle har været nødt til at rejse igennem for at komme hertil, hvor vi er i dag. Med den erfaring der udvikler kærlighed/visdom/vilje i balance + feminin og maskulin i balance = DEN HELLIGE GRAL = LYS/KÆRLIGHED/BEVIDSTHED båret og udtrykt igennem en fysisk krop!

Lyset/Enheden/Kærligheden har overtaget nu! ALLE, som selv ønsker det, er velkommen ind i det nye paradigme, som nu skal udfolde sig på Jorden. Der er INGEN DOM. Ligegyldigt hvilken side, man stod på dengang eller nu. Der er brug for og plads til Alle i verdensaltet og i spiralkredsløbet. ALTID.

Alt efter hvor langt vi selv hver især står i den omkodningsprocess - og alt efter hvilken kodning, vi har haft (chip eller virus :), så mærker vi det forskelligt her ovenpå.........

TAK FOR JER MODIGE SJÆLE. DET VAR IKKE TILFÆLDIGT, AT VI VAR AFSTED, DEM VI VAR. Sammen kunne vi gøre et fantastisk stykke arbejde, og sammen kunne vi aktivere de gamle ting i hinanden, som skulle forløses (på kryds og tværs), eller vi kunne støtte hinanden ind i healingen og styrken. På mange måder skete der ligeså meget på de indre (ikke dagsbevidste) planer på den rejse, som alt det, vi var bevidste om. På godt og ondt. Og det var præcis, som det skulle være :) <3

KH Mette