Jordens Kristus

Af Mari-Ann Kielsen Pedersen

Lord Maitreya er Jordens Kristus. Han er chefen for det Store Hvide Broderskab og det var ham, som overstrålede Jesus, så denne blev til Jesus Kristus og kunne forankre Kristus-energien her på Jorden. Dette gjorde han i samarbejde med Maria Magdalene og mange af de andre planetariske, galaktiske og kosmiske mestre. Forankringen af kristusenergien på Jorden var af monumental betydning, og fik ændret Jorden og menneskehedens udvikling fra en nedadgående spiral i mørket til en opadgående spiral til Lyset. Når vi kalder på Lord Maitreya kalder vi det gyldne kristuslys helt ind i vores legemer, og starter en alkymisk proces henimod at blive 100% næstekærlige og vise mennesker, som bærer kristus-bevidstheden i en fysisk krop. Det er interessant, at teosofien definerer kristus-bevidsthed som Sjælens ubetingede kærlighed udtrykt igennem et fysisk legeme.... Og det er et af de vigtigste formål med udviklingen på Jorden ind i den nye gyldne tidsalder. ~ Mette Holland, Solens Hjerte