Mestrene

Af Mari-Ann Kielsen Pedersen

Sanat Kumara er vores planetare logos. Han er Gud for denne planet, dvs den bevidsthed som omslutter og holder alle Jordens væsner i sin krop - dyr, mennesker, planter og mineraler. På den måde guider han os alle kærligt til at udvikle bevidsthed, ansvarlighed og næstekærlighed. Han bliver også kaldet Jordens Indre Konge. Han kom til Jorden for 18.5 millioner år siden med en gruppe af Kumaraer for at hjælpe menneskehedens udvikling. Det var Sanat Kumara, der grundlagde Jordens spirituelle hierarki, så menneskeheden altid ville have nogle højere udviklede brødre og søstre til at vise vejen. Sanat Kumara styrer Guds Vilje for Jorden, og denne administrerer han fra sit sæde i Shamballa (som siges at ligge over Gobi-ørkenen). Herfra giver han instrukser til mestrene i det store hvide broderskab, som via strålerne sørger for, at Planen for Jorden udfolder sig, som den skal. Hans energi er både kærlig, varm og ungdommelig. 
 
Lord Ashtar er chef for den intergalaktiske flåde af lysskibe, der beskytter vores galakse og Jorden. Hans team består af lysvæsner fra mange forskellige stjernesystemer, og de er meget aktive i denne tid ifht at inspirere og hjælpe menneskeheden til at omstille sig til en næstekærlig måde at leve og fungere i verden og samfundet på. Ashtar-kommandoen hjælper ligeledes de nye sjæle, som kommer til Jorden med at tilpasse sig til jordens forhold - de nye børn, som bringer en højere bevidsthed.
 
Lord Maitreya er Jordens Kristus. Han er chefen for det Store Hvide Broderskab og det var ham, som overstrålede Jesus, så denne blev til Jesus Kristus og kunne forankre Kristus-energien her på Jorden. Dette gjorde han i samarbejde mange af de andre planetariske, galaktiske og kosmiske mestre. Forankringen af kristusenergien på Jorden fik ændret Jorden og menneskehedens udvikling fra en nedadgående spiral i mørket til en opadgående spiral til Lyset. Når vi kalder på Lord Maitreya kalder vi det gyldne kristuslys helt ind i vores legemer, og starter en alkymisk proces henimod at blive 100% næstekærlige og vise mennesker, som bærer kristus-bevidstheden - ubetinget kærlighed og visdom - i en fysisk krop. 
 
Serapis Bey, også kaldet ægypteren, er mester på 4. stråle, som er strålen for renhed, harmoni, kunst og ascension. Han holder den hvide ascension flamme for menneskeheden sammen med hans team i sit æteriske tilholdssted v/Luxor i Ægypten og inde i Agartha, Indre Jord. Herfra hjælper de alle mennesker på Jorden med at betræde indvielsesvejen og udvikle lys og renhed i tanke, ord og handling, samt udvikle næstekærlighed og kristusbevidsthed. Teosofien fortæller, at han i tidligere liv bl.a. inkarnerede som Amenhotep 3, Leonidas (konge af Sparta), arkitekten af Parthenon, og avatarpræst under Atlantis og det gamle Ægypten. 
 
Kuthumi er en af de mest vise, oplyste og kærlige mestre, som har gået på Jorden. Han er en af de oprindelige Kumaraer, som kom til Jorden sammen med Sanat Kumara. Nu arbejder han tæt sammen med Lord Maitreya, Jordens Kristus, på 2. stråle for at kunne overtage rollen som verdenlærer, når Maitreya rykker videre til de galaktiske og kosmiske lag...