Kære alle, velkommen til en side med diverse esoteriske skriv og rejsebeskrivelser fra de forskellige gralsrejser. Skrivene ligges desuden op inde på facebook Datter af Solen, og jeg lægger også indimellem en video op på youtube med smagsprøver på healing og gralsenergier. Jeg håber, I får glæde af materialet til jeres egen vej gennem livet.

Føler I jer kaldet til at deltage på en af rejserne eller på en workshop, vil jeg glæde mig til at høre fra jer. 

KH Mette

Lord Maitreya

Lord Maitreya er Jordens Kristus. Han er chefen for det Store Hvide Broderskab og det var ham, som overstrålede Jesus, så denne blev til Jesus Kristus og kunne forankre Kristus-energien her på Jorden. Dette gjorde han i samarbejde med Maria Magdalene og mange af de andre planetariske, galaktiske og kosmiske mestre. Forankringen af kristusenergien på Jorden var af monumental betydning, og fik ændret Jorden og menneskehedens udvikling fra en nedadgående spiral i mørket til en opadgående spiral til Lyset. Når vi kalder på Lord Maitreya kalder vi det gyldne kristuslys helt ind i vores legemer, og starter en alkymisk proces henimod at blive 100% næstekærlige og vise mennesker, som bærer kristus-bevidstheden i en fysisk krop. Det er interessant, at teosofien definerer kristus-bevidsthed som Sjælens ubetingede kærlighed udtrykt igennem et fysisk legeme.... Og det er et af de vigtigste formål med udviklingen på Jorden ind i den nye gyldne tidsalder. ~ Mette Holland, Solens Hjerte

Kuthumi

Kuthumi er en af de mest vise, oplyste og kærlige mestre, som har gået på Jorden. Han er en af de oprindelige Kumaraer, som kom til Jorden sammen med Sanat Kumara. Nu arbejder han tæt sammen med Lord Maitreya, Jordens Kristus, på 2. stråle for at kunne overtage rollen som verdenlærer, når Maitreya rykker videre til de galaktiske og kosmiske lag... Kuthumi inkarnerede bl.a. som Pytharogas, Frans af Assisi og John the Beloved (disciplen Johannes). Han inkarnerede også som den Shah, der byggede Taj Mahal til ære og minde om sin kone og største kærlighed.
 Kuthumi underviser alle disciple på Jorden i de hellige haller på Sirius B (det opstegne aspekt af Sirius). Derudover bærer han den gyldne kappe (det gør Sananda og Maitreya også). Mestre med den gyldne kappe er trænet til at rejse rundt i universet og undervise/hjælpe mange civilisationer med at løfte og udvikle bevidsthed. Lige nu er der stort fokus på Jorden fra disse mestre, fordi Jorden og menneskeheden løfter sig i frekvens med lynets hast

El Morya og Lord Michael

Mesteren El Morya, ærkeenglen Michael og Elohim Hercules er de mandlige mestre på 1. stråle for Gud's Vilje, Kraft og Lederskab. De kan hjælpe os med at være tro mod os selv og kommunikere vores lys og sandhed på en kærlig og autentisk måde. De hjælper alle mennesker og lysarbejdere på Jorden med at træde ind i vores kraft og personlige lederskab, så vi tør følge vores hjertes kald. Derudover hjælper de os med at udvikle integritet, og overgive os til den højere Vilje for vores liv og virke. Besøg gerne i meditation El Morya i The Temple of Good Will i Indre Jord, og bed om støtte til udfoldelsen af dit fulde potentiale. El Morya var bl.a. Abraham, Thomas Beckett og Thomas Moore i tidligere liv. 

Deres kvindelige modstykker hedder henholdsvis Miriam, ærkeenglen Faith og Elohim Amazonia. 

Mesteren R - Greven Saint Germain

Denne mester er kendt som Civilisationens Herre. Han har et kæmpe ansvarsområde og arbejder både med Jorden, solsystemet og resten af Galaksen. Det siges, at han er den af mestrene, som har taget allerflest inkarnationer. Af de mere kendte fortæller teosofien, at han var den Merlin, som sammen med Kong Arthur startede mysterieskolen kendt som Ridderne af det Runde Bord. St Germain var også Francis Bacon, Colombus og Josef, Jesus fader. Som magiker og alkymist er han tilknyttet Merlin-mestrene på Orion, som hjælper Jordens og menneskenes opstigning og transformation fra mørke til Lys.

St Germain har en vidunderlig og kærlig energi, og kan hjælpe os med at forvandle mørket i os selv til lys, glæde, visdom og kærlighed. Han er, sammen med ærkeenglen Zadkiel, Keeper of the Violet Flame, da det var ham, der fik frigivet den violette flamme til menneskeden i 1987, efter at den havde været trukket tilbage fra Jorden siden Atlantis’ fald. Den violette flamme er et af de mest transformerende redskaber, vi har i denne tid, og vi kan med fordel kalde den ind i hele vores energifelt, fx ved at bekræfte:

JEG ER den kosmiske diamants Violette Flamme, JEG ER nådens, glædens, tilgivelsens og forvandlingens Flamme. JEG kalder på støtten fra St Germain og ærkeengel Zadkiel.

Sanat Kumara - Jordens Indre Konge

Sanat Kumara er vores planetare logos. Han er Gud for denne planet, dvs den bevidsthed som omslutter og holder alle Jordens væsner i sin krop - dyr, mennesker, planter og mineraler. På den måde guider han os alle kærligt til at udvikle bevidsthed, ansvarlighed og næstekærlighed. Han bliver også kaldet Jordens Indre Konge. Han kom til Jorden for 18.5 millioner år siden med en gruppe af Kumaraer for at hjælpe menneskehedens udvikling. Det var Sanat Kumara, der grundlagde Jordens spirituelle hierarki, så menneskeheden altid ville have nogle højere udviklede brødre og søstre til at vise vejen. Sanat Kumara styrer Guds Vilje for Jorden, og denne administrerer han fra sit sæde i Shamballa (som siges at ligge over Gobi-ørkenen). Herfra giver han instrukser til mestrene i det store hvide broderskab, som via strålerne sørger for, at Planen for Jorden udfolder sig, som den skal. Sanat Kumara siges at være ung af en Logos at være, men han er ikke mindre vis og kærlig af den grund. Hans energi er både kærlig, varm og ungdommelig. Hvis vi er dedikerede i vores ønske om at udfolde vores lys og livsmissioner til glæde og gavn for menneskeheden, kan vi få stor støtte fra Sanat Kumara. Kald gerne hans energi ind under meditation, fortæl ham om dine intentioner om at tjene Planen for Jorden, og bed så om hans velsignelse.

Djwhal Kuhl

Djwhal Kuhl, Tibetaneren, er en af de mestre, som har allermest viden i det spirituelle hierarki - han er en mesterlærer med stor visdom, varme og lune, som arbejder på 2. stråle for kærlighed, visdom og oplysning. I en tidligere inkarnation var han Confucius og Buddhas første discipel. Det var Djwhal Kuhl, som kanaliserede Bailey bøger, og i disse bøger fortæller han, at hovedformålet med lysarbejdernes tilstedeværelse på Jorden er verdenstjeneste. Det handler ikke om at opstige til Nirvana hurtigst muligt, og det handler ikke om at komme væk fra jorden og hele inkarnationscyklussen. Til gengæld handler det om REJSEN hen imod opstigning og OPLEVELSEN af at udfolde vores potentiale. Det handler om at gradvist øge vores kapacitet for lys og kærlighed, så vi kan tjene Planen for Jorden indenfor et voksende ansvarsområde. Besøg ham i hans Syntese Ashram, hvor han med glæde og indlevelse underviser alle disciple på Jorden. Han er kendt for sit Soul Mantra, som øjeblikkeligt bringer os i kontakt med vores højere aspekter:

I AM the Soul, I AM the Monad, I AM the Light Divine, I AM Love, I AM Will, I AM Fixed Design.

Serapis Bey

Serapis Bey, også kaldet ægypteren, er mester på 4. stråle, som er strålen for renhed, harmoni, kunst og ascension. Han holder den hvide ascension flamme for menneskeheden sammen med hans team i sit æteriske tilholdssted v/Luxor i Ægypten og inde i Agartha, Indre Jord. Herfra hjælper de alle mennesker på Jorden med at betræde indvielsesvejen og udvikle lys og renhed i tanke, ord og handling, samt udvikle næstekærlighed og kristusbevidsthed. Teosofien fortæller, at han i tidligere liv bl.a. inkarnerede som Aknaton, Leonidas (konge af Sparta) og avatarpræst under Atlantis og det gamle Ægypten. Kald på ham til at støtte dig på den indre vej, og bed evt i meditation om at sidde i hans ascension seat i Indre Jord. Dette hjælper os med at opbygge lys/kærlighed, samt integrere de lektier, vi lærer på vejen, så vi kan udleve vores lys og næstekærlighed i det daglige liv. Selvsagt vil alle kunstnere, som søger at bringe himlen til Jorden, også kunne finde inspiration ved at kontakte denne mester og hans team.